PRIMARIA COMUNEI SANTAU

Judet Satu Mare

MESAJ PRIMAR

PREZENTARE LOCALA

     Comuna Santau este situata in partea de sud-vest a judetului Satu Mare, la 70 km distanta de resedinta de judet, la 30 km distanta de orasul Carei si la 6 km distanta de Tasnad. Comuna se invecineaza la Nord cu comunele Tiream si Cauas, la Sud cu comunele Pir si Sauca, la Est cu Tasnad, la Vest cu comuna Andrid.
     Comuna este traversata de calea ferata Satu Mare – Carei - Tasnad.


     Comuna este asezata in Campia Eriului. Relieful este cel de campie in general plat cu denivelari neinsemnate, unele ale vechii albii parasite. Clima este temperat continetala cu temperaturi medii de +17 - +22°C vara si -3 - +5°C iarna si cu precipitatii minime de 500 mm/m². Comuna se situeaza in zona hidrografica a Ierului, canal ce traverseaza zona vestica, iar dinspre Est spre Vest este traversata de Valea Santaului cu afluentul din sud Valea Chereusei.
  
     Resursele pe care se bazeaza poŇ£entialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).
Pe raza comunei functioneaza cateva sonde de extractie a titeiului si a produselor derivate. Ca urmare a acestei activitati comuna dispune si de o importanta sursa de apa termala ce va trebui valorificata in perspectiva.

     In teritoriul comunei Santau, problemele mediului inconjurator se refera in principal la urmatoarele aspecte negative:

-Existenta riscului de  inundatii, limitand posibilitatile de utilizare rationala a terenurilor respective, producand totodata pagube agriculturii si locuitorilor;
-Evacuari necorespunzatoare de ape uzate, neepurate;
-Depozitarea intamplatoare a deseurilor menajere in sate, inexistenta unui sistem de canalizare; localnicii folosesc closete amplasate in curti si surse de apa fara perimetre de protectie, acestea putand duce atat la usoare impurificari ale apei cat si la ocuparea nerationala a unor terenuri; Toate aceste aspecte negative sunt locale, accidentale, si de mica intensitate, neinfluentand esential calitatea factorilor de mediu.

     Comuna Santau are in componenta sa satele: Santau – centru administrativ, Chereusa si Sudurau.
Localitatea Santau este atestata documentar din anul 1205. In anul 1389 s-a organizat in Santau primul targ de tara.
In anul 1421 Santau devine oras agrar. La nivelul comunei Santau, populatia inregistreaza 2633 persoane, din care numarul persoanelor apte de munca este de 1239.
    Principalele activitati in care sunt angajati locuitorii comunei sunt: agricultura, cresterea animalelor, comert, administratie publica, invatamant, sanatate.
    Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca in urmatorii ani sa se dezvolte activitatile neagricole locale ce pot absorbi un numar mai mare de persoane din satele componete ale comunei.

Infrastructura edilitara


Alimentare cu energie electrica

    Gospodariile din comuna sunt racordate la Sistemul National Energetic, dar aproximativ 20 de locuinte de rromi sunt fara electricitate. Printre proiectele prioritare ale comunei in perioada 2007 – 2013 se numara si  extinderea retelei electrice in comuna, precum si reabilitarea retelei de iluminat public.

Alimentare cu apa si canalizare
     In prezent in comuna Santau nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, iar comuna nu dispune nici de un sistem de canalizare si epurare a apelor uzate.
     Haznalele de diferite tipuri realizate in pamant au efecte defavorabile de poluare asupra solului si subsolului si a apelor freatice utilizate de populatie prin fantani.
     Apele din precipitatii sunt colectate  si evacuate prin santuri deschise existente pe marginea drumurilor.
     Printre proiectele prioritare ale comunei Santau in perioada 2007 – 2013 se afla si realizarea retelei de alimentare cu apa potabila si a retelei de canalizare si a statiei de epurare si tratare a apelor reziduale,  fiind  realizat studiul de fezabilitate al retelei de alimentare cu apa (lungime totala a conductelor de distributie apa: 18.165 m)  si al retelei de canalizare (lungime retea Santau: 12.586 m si lungime retea Chereusa: 3.531 m)

Alimentarea cu gaze

     Comuna nu beneficiaza in prezent de retea de alimentare cu gaze naturale. Magistrala este la 8 km de centrul de comuna, in orasul Tasnad, dar datorita costurilor foarte mari nu se preconizeaza racordarea.

Telefonie si cablu TV    
     Telefonia fixa este asigurata de Romtelecom. In satele Santau si Chereusa exista posturi telefonice fixe, dar in localitatea Sudurau nu exista. Zona se afla in aria de acoperire retelelor de telefonie mobila. Serviciul internet este asigurat de Romtelecom.
Receptia programelor Tv se face prin intermediul televiziunii prin cablu si prin antene satelit.

Gospodarirea comunala
     Se afla in curs de derulare proiectul “Sistem de colectare selectiva a deseurilor in localitatile: Tasnad, Sauca, sacaseni, Santau, Pir, Cehal si Craidorolt din judetul Satu Mare”. Printre proiectele prioritare ale comunei se numara si inchiderea platformelor de gunoi care nu corespund normelor in vigoare.

Infrastructura de transport

Comuna are o infrastructura rutiera insuficient dezvoltata si cu necesitati mari de investitii pentru reabilitare.

Este necesara modernizarea urmatoarelor drumuri:

DC 42 – modernizat – 5,4 km,
DC 41 – asfaltare 0,9 km,
Ulite – modernizare in Santau – 5,7 km, in Chereusa – 1,2 km;

Principalele cai de acces in comuna sunt:
DJ 108 M Tasnad - Andrid,
DC 42 Portita – Sauca - Ghilesti,
Calea ferata Tasnad – Carei – Satu Mare,

Orase importante apropiate:
Tasnad  – 6 km,
Carei – 30 km,
Satu Mare – 70 km.

Modernizarea drumurilor comunale face parte din proiectele prioritare ale comunei in perioada 2008 – 2013.